Tìm người thân

MS8255: Trương Văn Dương tìm đồng đội Nguyễn Minh Châu

Họ và tên: Nguyễn Minh Châu

Năm thất lạc: 1979

Ông Trương Văn Dương

Ông Trương Văn Dương

Ông Trương Văn Dương, sinh năm 1959, mong gặp lại đồng đội là ông Nguyễn Minh Châu, mất tin tức từ năm 1979.

Tháng 8/1978, ông Dương nhập ngũ thuộc Đại đội 7, tiểu đoàn 14, sư đoàn 337, đóng quân tại Lạng Sơn. Thời gian đóng quân ở đây, ông Dương chơi thân với ông Châu, cũng trạc tuổi ông. Năm 1979, ông Dương bị thương được đưa vào viện điều trị. Sau khi xuất viện, ông nhờ ông Châu giữ giúp Giấy chứng thương ở mức 2/4. Cũng năm đó, ông về chịu tang bố, vài tháng sau quay lại Lạng Sơn thì đơn vị ông đã chuyển đi nơi khác rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *