Tìm người thân

MS3738 : Trương Trọng Ninh tìm gia đình

Họ và tên: gia đình

Năm thất lạc: 1949

Ông Trương Trọng Ninh

Ông Trương Trọng Ninh

Trong ảnh là ông Trương Trọng Ninh, sinh khoảng năm 1940, rất mong tìm được người thân ruột thịt của mình.

Theo thông tin mà ông Ninh biết được. Khoảng năm 1949, ông được cụ Lê Xuân Toán đem về cho cụ Trương Trọng Sương làm con nuôi, rồi đặt lại tên là Trương Trọng Ninh. Khi thất lạc, ông Ninh đã 9 tuổi, nhưng không nhớ được bất cứ thông tin gì về bản thân của mình. Sau này, ông Ninh tìm đến nhà cụ Toán hỏi thăm nhưng cụ Toán đã mất nên không ai biết được ông Ninh được nhận về như thế nào.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *