Tìm người thân

MS15802: Trương Thị Tuyết tìm hai em Trương Thị Xâm và Trương Thị Huế

Họ và tên: Trương Thị Xâm và Trương Thị Huế

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hiền

Năm thất lạc: 1945

Bà Trương Thị Tuyết đăng ký tìm hai em Trương Thị Xâm, sinh năm 1938 và Trương Thị Huế, sinh năm 1940, quê Thừa Thiên Huế. Mẹ là cụ Nguyễn Thị Hiền.

Năm 1945, hoàn cảnh khó khăn, cụ Nguyễn Thị Hiền mang hai con là Trương Thị Xâm và Trương Thị Huế cho vào nhà thờ Hà Ốc ở Huế, nhờ các Sour nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *