Tìm người thân

MS11582: Trương Thị Tho tìm hai con Nguyễn Hồng Ngọc và Nguyễn Hồng Châu

Họ và tên: Nguyễn Hồng Ngọc - Nguyễn Hồng Châu

Năm sinh: 1966 - 1969

Năm thất lạc: 1986

Bà Trương Thị Tho đăng ký tìm hai con trai là Nguyễn Hồng Ngọc, sinh năm 1966 và Nguyễn Hồng Châu, sinh năm 1969. Bỏ nhà đi năm 1986.

Ảnh anh Ngọc, anh Châu chụp cùng mẹ và hai em

Vợ chồng bà Trương Thị Tho và ông Nguyễn Văn Ngà sinh được 4 người con là Ngọc, Châu, Phước và Thắm. Hằng ngày hai vợ chồng buôn bán ở chợ Xóm Chiếu, Quận 4. Năm 1986, anh Ngọc và anh Châu bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *