Tìm người thân

MS12044: Trương Thị Thanh tìm gia đình

Năm thất lạc: 1972

Ảnh chị Thanh

Trong ảnh là chị Trương Thị Thanh, sinh năm 1962, đăng ký tìm gia đình. Thất lạc năm 1972.

Chị Thanh nhớ gia đình sinh sống tại Kom Tum. Bố là ông Trương Văn Tài, ông Tài có một người vợ trước và một con gái. Sau này ông Tài đi bước nữa với bà Đào Thị Liễu rồi sinh được 3 người con là Hùng, Thanh và Quang.

Năm 1972, chị Thanh đi làm giúp việc cho người ta và theo gia đình chủ vào Sài Gòn sinh sống. Sau đó, bà đi lạc và bặt tin gia đình đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]