Tìm người thân

MS656: Trương Thị Phượng tìm em trai Trương Văn Khánh

Họ và tên: Trương Văn Khánh

Năm sinh: Khoảng 1935

Tên cha: Trương Văn Hợi

Tên mẹ: Phạm Thị Loan

Năm thất lạc: 1954

03.bmp

Hình của bà Trương Thị Phượng

Bà Trương Thị Phượng đăng ký tìm em trai là Trương Văn Khánh tên thường gọi là Tý, sinh khoảng năm 1938, tại tỉnh Kiến An. Bố là ông Trương Văn Hợi, mẹ là bà Phạm Thị Loan.

Ông Hợi làm nghể buôn bán tạp hóa ở gần nhà, và mất năm 1949. Vài năm sau, bà Loan tái giá, ông Khánh theo chú ruột tên Điển ra Hải Phòng làm thuê và đổi tên là Trương Văn Thiệp.

Nghe nói khoảng năm 1954, ông Khánh đã vào Nam lập nghiệp rồi bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *