Tìm người thân

MS19047: Trương Thị Nhung tìm chồng Đòan Ngọc Phúc

Họ và tên: Đòan Ngọc Phúc

Năm sinh: 1939

Năm thất lạc: 1975

Bà Trương Thị Nhung

Bà Trương Thị Nhung

Trong ảnh là bà Trương Thị Nhung, sinh năm 1954 mong tìm chồng là ông Đoàn Ngọc Phúc, sinh năm 1939. Mất liên lạc năm 1975.
 
Bà Nhung kết hôn với ông Đoàn Ngọc Phúc rồi sinh được người con trai đặt tên là Đoàn Ngọc Lợi vào năm 1974.
 
Ông Phúc từng tham gia chiến đấu thuộc đơn vị Liên đoàn 10, Công binh Hòa Khánh, Quảng Nam, Đà Nẵng. Trước năm 1975, khi còn trong quân ngũ, ông Phúc vẫn hay thường về thăm vợ con. Tháng giêng năm 1975, ông Phúc trở lại đơn vị rồi bặt tin cho đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]