Tìm người thân

MS13730: Trương Thị Nhự tìm em Trương Thị Thóa

Họ và tên: Trương Thị Thóa

Năm sinh: 1937

Năm thất lạc: 1941

Bà Trương Thị Nhự đăng ký tìm em Trương Thị Thóa, sinh năm 1937, tại Thái Bình. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi năm 1941.

Năm 1941, người mẹ cho con gái út đi làm con nuôi. Bà Thóa được 1 người đàn ông đi xe 4 chỗ đến đưa đi. Khi đó, ông cho biết đứa bé được xin về cho bà Lang Liểng làm nghề thầy bán thuốc ở chọ Bo, tỉnh Thái Bình. Kể từ ngày đó, gia đình không có thông tin gì về bà Thóa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *