Tìm người thân

MS16272: Trương Thị Ngọc Bích tìm cha Trương Công Tuấn

Họ và tên: Trương Công Tuấn

Năm thất lạc: 1982

Chị Trương Thị Ngọc Bích và mẹ là bà Trần Thị Nhãn

Chị Trương Thị Ngọc Bích đăng ký tìm cha Trương Công Tuấn, sinh năm 1941. Quê Sài Gòn.

Trước năm 1975, ông Trương Công Tuấn là lính VNCH, đóng quân tại Vĩnh Long. Tại đây, ông Tuấn lập gia đình với bà Trần Thị Nhãn, quê An Giang. Năm 1975, bà Nhãn sinh cón gái, đặt tên là Trương Thị Ngọc Bích. Sau đó, ông Tuấn đi học tập cải tạo. Năm 1982, ông quay về Vĩnh Long tìm mẹ con chị Bích nhưng không gặp. Sau này, bà Nhãn được người quen cho biết ông Tuấn đã sang Mỹ định cư, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *