Tìm người thân

MS4451: Trương Thị Kỹ tìm chị nuôi Trương Thị Nuôi

Họ và tên: Trương Thị Nuôi

Năm sinh: 1943

Tên cha: Trương San

Tên mẹ: Trương Thị Châu

Tên anh-chị-em: Thơ, Từ, Lưu, Phương, Tri, Kỹ, Mai, Phước

Năm thất lạc: 1972

Bà Trương Thị Kỹ đăng ký tìm chị nuôi tên Trương Thị Nuôi, mất liên lạc từ năm 1972.

Bà Nuôi là con gái nuôi của hai cụ Trương San và Trương Thị Châu.  Năm 1945, bà được nhặt về từ cầu Bến Hải, quận Trung Lương, Quảng Trị. Các anh, chị , em nuôi gồm Thơ, Từ, Lưu, Phương, Tri, Kỹ, Mai và Phước. Khoảng năm 1969, bà Nuôi một mình vào Huế để chữa bệnh mắt rồi không biết lý do vì sao mà không về nhà nữa. Đến năm 1972, gia đình cụ San đi chạy loạn, khi vào đến Huế thì vô tình gặp lại bà Nuôi khi đó đang mang thai. Bà cho biết mình đang sống cùng các sơ ở nhà dòng Phú Lương, Huế. Sau đó, do gia đình phải tiếp tục chạy loạn vào miền Nam nên không gặp lại bà Nuôi và cũng biệt tin tới nay.

Bà Trương Thị Mai và bà Trương Thị Kỹ

Bà Trương Thị Mai và bà Trương Thị Kỹ

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *