Tìm người thân

MS22552: Trương Thị Hường tìm mẹ Hà Thị Bưởi

Tên cha: Hà Hàng

Tên mẹ: Đỗ Thị Đây

Tên anh-chị-em: Bông, Châu, Sầm và Viện

Năm thất lạc: 1969

Chị Trương Thị Hường, tức Trương Thị Anh

Chị Trương Thị Hường, tức Trương Thị Anh, đăng ký tìm mẹ Hà Thị Bưởi, sinh năm 1943, quê Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Hà Hàng và Đỗ Thị Đây. Chồng là ông Trương Văn Châu. Các chị em là Bông, Châu, Sầm và Viện.

Năm 1969, cả gia đình đang chuẩn bị đám giỗ thì bà Hà Thị Bưởi bị đạn lạc trúng vào vai bên phải. Hôm sau, bà Bưởi được trực thăng Mỹ đưa đi Bệnh viện Núi Quế chữa trị, rồi bặt tin từ đó.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]