Tìm người thân

MS1606: Trương Thị Hoan tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Trong ảnh là bà Trương Thị Hoan, sinh khoảng năm 1935, tại Ninh Bình. Bà Hoan rất mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình.

 Trương Thị Hoan khi còn trẻ và hiện nay

Khoảng năm 1945, cuộc sống khó khăn, gia đình lại đông con nên bà Hoan được gửi cho một gia đình cũng ở tại Ninh Bình làm con nuôi. Một thời gian sau, bà Hoan theo ba nuôi vào Nam sinh sống và không biết tin tức gì về người thân của mình.

Trong trí nhớ của mình, bà Hoan nhớ mình tên Ho, gia đình có nghề làm chiếu. Sau khi chuyển vào Nam, ba mẹ nuôi cũng không kể cho bà Hoan biết thông tin gì về gia đình ruột thịt của bà

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]