Tìm người thân

MS16449: Trương Thị Ánh tìm chị Trương Thị Nhung

Họ và tên: Trương Thị Nhung

Tên cha: Trương Sỏ

Tên mẹ: Lê Thị Thiện

Tên anh-chị-em: Phong và Ánh

Năm thất lạc: 1974

Bà Trương Thị Ánh

Bà Trương Thị Ánh đăng ký tìm chị Trương Thị Nhung, sinh năm 1952, quê Thừa Thiên Huế. Thân sinh là hai cụ Trương Sỏ và Lê Thị Thiện. Các em là Phong và Ánh.

Năm 1974, bà Trường Thị Nhung xin gia đình vào miền Nam làm ăn nhưng cụ Thiện không đồng ý. Bà Nhung trốn đi, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *