Tìm người thân

MS15902: Trương Thanh Nguyệt tìm cha Nguyễn Minh Sanh

Họ và tên: Nguyễn Minh Sanh

Năm thất lạc: 1974

 

            Chị Trương Thanh Nguyệt

Chị Trương Thanh Nguyệt đăng ký tìm cha Nguyễn Minh Sanh, sinh khoảng năm 1951, quê Sài Gòn.

Trước năm 1974, ông Nguyễn Minh Sanh là lính VNCH, đóng quân tại Sài Gòn. Tại đây, ông Sanh chung sống với bà Nguyễn Thị Hạnh, khi đó làm nhân viên của bưu điện Thị Nghè. Năm 1974, bà Hạnh sinh con gái, đặt tên là Nguyệt. Khi vợ ông Sanh tìm đến đòi bắt con mang về nuôi, bà Hạnh bồng con về Tây Ninh sinh sống.

Năm 1998, em gái bà Hạnh báo tin ông Sanh từ Pháp về tìm hai mẹ con nhưng khi chị Nguyệt tìm đến thì không gặp vì ông Sanh đã quay về Pháp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *