Tìm người thân

MS22542 : Trương Tấn Tại tìm cha Lee Sun Dee

Họ và tên: Lee Sun Dee

Năm thất lạc: 1968

Anh Trương Tấn Tại

Anh Trương Tấn Tại đăng ký tìm cha Lee Sun Dee, sinh khoảng năm 1949, quê Hàn Quốc. Vợ là bà Trương Thị Bảy.

Trước năm 1967, ông Lee Sun Dee đóng quân tại Nha Trang. Năm 1967, ông Lee Sun Dee chuyển sang lái xe bồn chở nước. Trong thời gian này ông Lee Sun Dee chung sống với bà Trương Thị Bảy. Năm 1968, bà Bảy sinh con trai, đặt tên là Trương Tấn Tại. Cùng năm 1968, ông Lee Sun Dee về nước, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *