Tìm người thân

MS15696: Trương Sáu tìm gia đình chị Trường Thị Kim Dung

Họ và tên: Trương Thị Kim Dung

Năm thất lạc: Khoảng năm 1964-1968

Ông Trương Sáu đăng ký tìm chị Trương Thị Kim Dung, quê Gia Lai. Chồng là ông Nguyễn Đoan. Con gái là Trương Thị Kim Linh.

Trước năm 1962, bà Trương Thị Kim Dung lập gia đình với ông Nguyễn Con, là lính VNCH. Năm 1962, bà Dung sinh con gái, đặt tên là Trương Thị Kim Linh. Khoảng năm 1964-1968, gia đình bà Dung sinh sống gần cầu Cả Đài, Cần Thơ, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]