Tìm người thân

MS16002: Trương Quốc Thành Vũ tìm gia đình

Họ và tên: Trương Thành Phương và Nguyễn Thị Bình

Năm thất lạc: 1993

Anh Trương Quốc Thành Vũ, sinh năm 1990 mong tìm cha Trương Thành Phương và mẹ Nguyễn Thị Bình. Trước đây gia đình sinh sống tại Đắk Lắk.

Khoảng năm 1993, ông Trương Thành Phương dẫn con trai Trương Quốc Thành Vũ  xuống Nha Trang làm việc cho một quán cơm ở cầu Lùng. Trong thời gian này, ông Phương mang anh Vũ cho ông Hoàng Vĩnh Thái nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]