Tìm người thân

MS13605: Trương Quang tìm ba Trương Trúc Hiên

Họ và tên: Trương Trúc Hiên

Năm sinh: 1930-1934

Năm thất lạc: 1954

Ảnh ông Quang

Ông Trương Quang đăng ký tìm cha Trương Trúc Hiên, sinh khoảng năm 1930-1934. Quê Quảng Nam.

Năm 1951, cụ Hiên là thương binh vào Quảng Ngãi đi dạy học và làm y tá tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Trong thời gian đó, cụ chung sống với cụ bà Đỗ Thị Ri. Năm 1952, khi cụ Ri có thai thì cụ Hiên được lệnh chuyển công tác ở nơi khác. Trước khi đi, cụ cho vợ biết quê cụ ở Điện Bàn, Quảng Nam, dặn khi nào sinh con thì đưa con ra thăm ba.

Năm 1954, cụ Hiên về thăm vợ con thì cụ Ri đã đi bước nữa. Khi đó, cụ xin đưa con đi nhưng gia đình cũ Ri không đồng ý. Sau đó, cụ bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]