Tìm người thân

MS8479: Trương Quang Huy tìm chú Trương Quang Lồ

Họ và tên: Trương Quang Lồ (Bảy Lồ)

Năm thất lạc: 1960

Anh Trương Quang Huy đăng ký tìm thông tin về chú là ông Trương Quang Lồ, tức Bảy Lồ.

Ông Lồ có anh trai tên Lô và 3 em gái. Năm 1959, sau khi thi đỗ tú tài, ông Lồ vào Bảo Lộc, Lâm Đồng dạy học. Khi đó, ông ở tạm tại nhà của ông Hoàng Phi Long. Sau đó vì chiến tranh loạn lạc nên gia đình ông Lồ ở quê cũng đi sơ tán nhiều nơi.

Sau này, cha anh Huy là ông Lô lên Lâm Đồng tìm em nhưng không gặp, gia đình ông Long cũng đã chuyển đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *