Tìm người thân

MS7557: Trương Phú Hữu tìm con Trương Thị Mỹ Lộc (Bé Ti)

Họ và tên: Trương Thị Mỹ Lộc ( Bé Ti )

Năm thất lạc: 13/10/1994

Trương Thị Mỹ Lộc (hay Bé Ti)

Trương Thị Mỹ Lộc (hay Bé Ti)

Ông Trương Phú Hữu đăng ký tìm con gái là Trương Thị Mỹ Lộc, thường gọi là Bé Ti, sinh năm 1977. Mẹ là bà Nguyễn Thị Lự.

Vợ chồng ông Hữu sinh được 3 người con là Lộc, Vân và  Toàn. Người con gái đầu tên Lộc bị tâm thần do nhiễm chất độc Dioxin từ trong bụng mẹ. Hằng ngày, chị Lộc ở nhà phụ giúp gia đình hoặc sang nhà dì phụ phơi bánh tráng.

Tháng 10/1994, chị Lộc bỏ nhà ra đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *