Tìm người thân

MS16077: Trương Như Âm tìm gia đình

Họ và tên: Trương Như Âm

Năm thất lạc: Khoảng năm 1942

Bà Trương Như Âm

Bà Trương Như Âm đăng ký tìm gia đình tại Quảng Đông, Trung Quốc. Bố bà Âm là cụ Trương Lảo É. Các anh chị em là Như Đoang, Lai Đoang, Cầm Đoang, Như Cầm và Cầm Âm.

Khoảng năm 1942, bà Trương Như Âm theo cụ Phan Thị Lưu sang Việt Nam sinh sống, rồi bặt tin gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *