Tìm người thân

MS15313 : Trương Mến tìm gia đình ông Trương Mực

Họ và tên: Trương Mực

Tên cha: Trương Giới

Tên anh-chị-em: Trương Thân

Năm thất lạc: Khoảng năm 1989

Ông Trương Thân, anh trai ông Trương Mực

Gia đình mong biết tin ông Trương Mực, sinh khoảng năm 1913, quê Quảng Ngãi. Thân sinh là cụ Trương Giới. Anh trai là Trương Thân.

Trước năm 1936, ông Trương Mực tham gia phong trào chống Pháp. Sau đó, ông Mực bị Pháp bắt đày đi làm cầu đường rồi mất tin tức. Khoảng năm 1989, gia đình nhận được tin con cháu của ông Mực quay về quê tìm nhưng không gặp, và có cho biết gia đình đang sinh sống tại Pleiku, Gia Lai rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – bỏOFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]