Tìm người thân

MS3848: Trương Kim Hoa tìm con Phan Liên Hương

Họ và tên: Phan Liên Hương

Năm sinh: 1952

Quê quán: Quảng Ninh

Tên mẹ: Trương Thị Kim Hoa

Năm thất lạc: 1975

Bà Trương Kim Hoa

Bà Trương Kim Hoa

Cô Phan Liên Hương, sinh năm 1952, có mẹ là bà Trương Kim Hoa, quê mẹ ở Quảng Ninh. Khoảng năm 1970-1971, cô Hương gặp và yêu một người phi công Mỹ. Năm 1972, cô theo chồng sang Mỹ. Khi tới Mỹ cô thỉnh thoảng có viết thư về cho mẹ là bà Hoa. Sau giải phòng năm 1975, thì không còn thấy cô liên lạc về Việt Nam nữa. Mẹ cô đã trên 80 tuổi, đang ở quê nhà ngóng tin cô Hương.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *