Tìm người thân

MS9682: Trương Kiển tìm con Trương Thị Nay

Họ và tên: Trương Thị Nay

Năm thất lạc: 03/1967

Ông Trương Văn Kiển

Ông Trương Kiển

Ông Trương Kiển tha thiết tìm con là Trương Thị Nay, thường gọi là Chó Con, bị tật ở chân. Chị Nay có các anh chị em tên là Ngọc, Bích, Bằng và Hòa. Trước đây gia đình sống tại Quảng Tín cũ.

Tháng 3/1967, 3 chị em Bích, Hằng và Nay bị Mỹ dồn về Lý Trà. Một thời gian sau, 2 người chị gái quay về quê tham gia cách mạng, gửi chị Nay cho vợ chồng bà Thông và ông Ba Nhỉ. Bà Thông là con gái của cụ Chung, sinh sống tại Núi Thành.

Năm 1975, gia đình đến tìm chị Nay nhưng không gặp, được biết chị ở với gia đình bà Thông được một thời gian rồi xin ra núi Miếu để đi làm công rồi bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *