Tìm người thân

MS11659: Trương Hồng Tư tìm đồng đội cũ Tôn Tấn Tuấn

Họ và tên: Tôn Tấn Tuấn

Năm thất lạc: 1973

Ảnh Ông Tư

Trong hình là ông Trương Hồng Tư, đăng ký tìm bạn Tôn Tấn Tuấn, quê Quảng Bình. Ông Tuấn có vợ làm việc tại Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình.

Khoảng năm 1966 -1972, ông Tú và ông Tuấn ở cùng đơn vị Trung đoàn 57, sau đó chuyển qua E14, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]