Tìm người thân

MS11658 : Trương Hồng Tư tìm bạn Trương Quang Biên

Họ và tên: Trương Quang Biên

Quê quán: Bắc Ninh

Năm thất lạc: 1966

Ảnh Ông Tư

Trong hình là ông Trương Hồng Tư, đăng ký tìm bạn Trương Quang Biên, khoảng 80 tuổi, quê Bắc Ninh. Có vợ là Lê Thị Phú và con trai tên Hòa.

Năm 1964, ông Tư làm việc với ông Biên ở đường sắt Việt Nam, thuộc C135, đội đường ray. Năm 1966, ông Tư chuyển về Thanh Hóa. Trong thời gian này, ông Tư có gặp vợ ông Biên tại Thanh Hóa, được biết ông Biên chuyển về ga Quỳnh Lưu, Phú Lý, Nghệ An. Ông Tư đã đi tìm nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *