Tìm người thân

MS27066: Trương Hoài Phong tìm cậu Hà Văn Thành

Họ và tên: Hà Văn Thành

Năm sinh: 1960

Quê quán: Gia Lai

Tên cha: Hà Thơ

Tên mẹ: Huỳnh Thị Trạc

Tên anh-chị-em: Hà Văn Đức, Hà Thị Chánh, Hà Thị Thuận

Năm thất lạc: 2003

Ông Hà Văn Thành

Anh Trương Hoài Phong sinh năm 1980, tìm cậu ruột Hà Văn Thành (1960) bỏ nhà đi từ năm 2003.

Ông Hà Văn Thành có thân sinh là cụ ông Hà Thơ và cụ bà Huỳnh Thị Trạc, các anh chị em là Hà Văn Đức, Hà Thị Chánh, Hà Thị Thuận. Khi còn trẻ ông Hà Văn Thành bị tai biến nên một chân bị tật, hơi kéo lê.

Năm 2003, ông Hà Văn Thành tự bỏ nhà ra đi, gia đình đã tìm kiềm nhiều nơi nhưng không có tin tức.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *