Tìm người thân

MS3018: Trương Hải Thuận tìm con Trương Anh Tuấn (Cu Tý)

Họ và tên: Trương Anh Tuấn (Cu Ty)

Năm sinh: 20/2/1971

Tên cha: Trương Hải Thuận

Tên mẹ: Phan Thị Lai

Tên anh-chị-em: Trương Nguyệt Lệ(Bé), Trương Xuân Lan(Mi), Trương Xuân Anh(Na), Trương Xuân Cúc(Lùn), Trương Xuân Thu(Quéo), Trương Xuân Mỹ(Ly).

Năm thất lạc: 1979

Trương Anh Tuấn là con trai của ông Trương Hải Thuận và bà Phạm Thị Lai. Anh Tuấn sinh 1971 trong gia đình có 6 chị em gồm Trương Nguyệt Lệ (Bé), Trương Xuân Lan (Mi), Trương Xuân Anh (Na), Trương Xuân Cúc (Lùn), Trương Xuân Thu (Quéo), Trương Xuân Mỹ(Ly).

Trước đây, già đình mở hiệu mì ở ngay Thành phố Nha Trang tên là Lợi Ký.

Vào năm 1979, anh Tuấn cùng với hai cậu Phan Văn Quân và Phan Văn Hải trốn nghĩa vụ, tìm đường vượt biên ra nước ngoài,. Gia đình được biết là ba người vượt biên đi từ cửa biển Lương Sơn. Và bặt tin từ đó.

Hình anh Tuấn chụp với bố mẹ và hình anh trước khi đi
Hình mấy chị em khi nhỏ
Hình bố mẹ của Trương Anh Tuấn

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *