Tìm người thân

MS3018: Trương Hải Thuận tìm con Trương Anh Tuấn (Cu Ty)

Họ và tên: Trương Anh Tuấn

Năm sinh: 20/2/1971

Quê quán: Nha Trang

Tên cha: Trương Hải Thuận

Tên mẹ: Phan Thị Lai

Tên anh-chị-em: Nguyệt Lệ, Xuân Lan, Xuân Anh, Xuân Cúc, Xuân Thu, Xuân Mỹ

Năm thất lạc: 1979

Hình anh Tuấn cùng cha mẹ

Hình anh Tuấn cùng cha mẹ

Gia đình rất mong tin anh Trương Anh Tuấn, tức Cu Ty, sinh năm 1971, tại Nha Trang. Cha mẹ là ông Trương Hải Thuận và bà Phạm Thị La. Anh Tuấn còn có các anh chị em là Trương Nguyệt Lệ (Bé), Trương Xuân Lan (Mi), Trương Xuân Anh (Na), Trương Xuân Cúc (Lùn), Trương Xuân Thu (Quéo) và Trương Xuân Mỹ (Ly).

Trước đây, gia đình anh Tuấn mở tiệm mỳ Lợi Ký trên đường 2/4, Nha Trang. Năm 1979, anh Tuấn theo hai cậu Phan Văn Quân và Phan Văn Hải trốn nghĩa vụ vượt biên ra nước ngoài từ biển Lương Sơn và bặt tin từ ngày đó

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *