Tìm người thân

MS7354: Trương Đình Phùng tìm em Trương Thị Cường

Họ và tên: Trương Thị Cường

Năm sinh: 1942-1943

Năm thất lạc: 1945

MS7354

Hình ông Trương Đình Phùng

Người trong hình là ông Trương Đình Phùng rất mong tin em gái là Trương Thị Cường, thường gọi là Đích, sinh khoảng năm 1942-1943, tại Hà Tĩnh.

Năm 1945, cha bồng bà Đích đi xin ăn ở chợ Hà Tĩnh. Sau đó bà Cường được một ông nấu ăn cho Pháp thường gọi là Bếp Cổ xin về nuôi và bặt tin từ ngày đó. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *