Tìm người thân

MS15415: Trương Đại Lợi tìm anh Trương Đại Lộc

Họ và tên: Trương Đại Lộc

Tên cha: Trương Hổ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Chẩm

Tên anh-chị-em: Lợi, Đồng, Lãnh, An, Hiệp, Chánh, Mỹ và Hải

Năm thất lạc: 1985

Anh Trương Đại Lộc

Anh Trương Đại Lợi đăng ký tìm anh Trương Đại Lộc, sinh năm 1963, quê Sài Gòn. Thân sinh là hai cụ Trương Hổ và Nguyễn Thị Chẩm. Các em là Lợi, Đồng, Lãnh, An, Hiệp, Chánh, Mỹ và Hải.

Năm 1981, anh Trương Đại Lộc đi bộ đội, đóng quân tại Campuchia. Năm 1984, anh Lộc xuất ngũ về Việt Nam. Cuối năm 1985, sau khi mẹ mất, nhà đông em nên anh Lộc quay lại Campuchia lập nghiệp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]