Tìm người thân

MS14487: Trương Công Tam tìm cha Trương Công Cấn

Họ và tên: Trương Công Cấn

Năm thất lạc: 1972

Chú Trương Công Tam

Ông Trương Công Tam mong tìm cha Trương Công Cấn, sinh năm 1931. Quê Tiền Giang. Vợ là cụ Phạm Thị Lũy. Các con là Trung, Phụng, Tam và Lý.

Trước năm 1962, cụ Trương Công Cấn tập kết ra Bắc đóng quân tại Thái Bình. Trong thời gian này, cụ Cấn lập gia đình với cụ Phạm Thị Lũy và sinh được 4 con là Trung, Phụng, Tam và Lý. Khoảng năm 1970, cụ Cấn vào lại miền Nam. Năm 1972, cụ Cấn ra lại Thái Bình, rồi bặt tin từ đó.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]