Tìm người thân

MS12150 : Trương Công Hải tìm anh chị Gái, Phước, Lợi và Minh

Họ và tên: Gái, Phước, Lợi và Minh

Tên cha: Trương Công Cá

Tên mẹ: Đặng Thị Thà

Năm thất lạc: 1968

Ảnh anh Hải

Anh Trương Công Hải mong biết tin các anh chị cùng cha khác mẹ là Gái, Phước, Lợi và Minh cùng người thân của ông Trương Công Cá, quê Sài Gòn.

Ông Cá lập gia đình với bà Đặng Thị Thà rồi sinh được 4 con là Gái, Phước, Lợi và Minh. Gia đình sinh sống tại Gò Vấp, Sài Gòn. Sau đó, ông Cá chung sống với và Ngô Thị Lan rồi sinh được 2 con trai, đặt tên là Hải và Hà. Năm 1968, anh Hải và Hà theo mẹ về Đồng Nai sinh sống và bặt tin gia đình bên nội đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]