Tìm người thân

MS16146: Trong Thị Ngọc tìm con Trần Thị Ngọc Quế

Họ và tên: Trần Thị Ngọc Quế

Tên cha: Trần Thái Minh

Tên mẹ: Trong Thị Ngọc

Tên anh-chị-em: Mai, Khánh, Ngân và Khoa

Năm thất lạc: 1990

Chị Trần Thị Ngọc Quế lúc nhỏ

Bà Trong Thị Ngọc đăng ký tìm con Trần Thị Ngọc Quế, sinh năm 1986. Quê Đồng Nai. Bố mẹ là ông bà Trần Thái Minh và Trong Thị Ngọc. Anh chị em là Mai, Khánh, Ngân và Khoa.

Ngày 30/11/1990, chị Trần Thị Ngọc Quế ngồi trước cửa nhà trông em Khoa, 6 tháng tuổi để mẹ vào bắt bếp nấu nước. Khi bà Trong Thị Ngọc quay lên thì không thấy chị Quế. Sau đó gia đình đi tìm thì được biết chị Quế bị một người phụ nữ dẫn đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *