Tìm người thân

MS10720 : Trịnh Xuân Tý tìm đồng đội của đội bóng Bạch Đằng, Sư đoàn 308

Năm thất lạc: 1965

Đội bóng Bạch Đằng, Sư đoàn 308 (hình chụp ngày 22/12/1964)

Ông Trịnh Xuân Tý mong biết tin các đồng đội của đội bóng Bạch Đằng, Sư đoàn 308.

Trước năm 1964, ông Trịnh Xuân Tý là cầu thủ của đội bóng Hồng Hà, sau đổi thành đội bóng Bạch Đằng, thuộc sư đoàn 308. Cuối năm 1965, đội bóng giải thể, các cầu thủ được điều động về các đơn vị chiến đấu thuộc sư đoàn 308. Nay ông Tý mong tìm gặp được các đồng đội cũ.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *