Tìm người thân

MS10811: Trịnh Xuân Dớn tìm anh Trịnh Văn Ngợn

Họ và tên: Trịnh Văn Ngợn

Tên cha: Trịnh Văn Trữ

Tên mẹ: Đỗ Thị Ỉm

Năm thất lạc: 1965

Ông Trịnh Xuân Dớn

Ông Trịnh Xuân Dớn mong biết tin anh trai Trịnh Văn Ngợn, sinh năm 1936. Quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Trịnh Văn Trữ và Đỗ Thị Ỉm.

Ông Trịnh Văn Ngợn bị bệnh nên trí nhớ lúc nhớ, lúc quên. Tháng 3/1965, ông Ngợn bỏ nhà đi. Gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng bặt tin ông Ngợn đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *