Tìm người thân

MS15660: Trịnh Văn Hiền tìm bố tên Hải

Họ và tên: Tìm bố tên Hải

Năm thất lạc: 1974

Anh Trịnh Văn Hiền

Anh Trịnh Văn Hiền đăng ký tìm bố tên Hải.

Năm 1973, bà Trần Thị Quý, quê Quảng Trị, quen ông Hải, người miền Bắc, là lính thuộc sư đoàn 304, đóng quân tại Quảng Trị. Năm 1974, bà Quý sinh con trai, đặt tên là Trịnh Văn Hiền. Cùng năm 1974, ông Hải theo đơn vị chuyển đi nơi khác, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]