Tìm người thân

MS10792: Trịnh Văn Cường tìm mẹ, anh Trịnh Văn Hùng và em Trịnh Văn Minh

Họ và tên: Trịnh Văn Hùng và em Trịnh Văn Minh

Tên cha: Trịnh Văn Châu

Năm thất lạc: 1972

Anh Trịnh Văn Cường

Anh Trịnh Văn Cường, sinh năm 1966 đăng ký tìm mẹ không biết tên, cùng anh Trịnh Văn Hùng và em Trịnh Văn Minh.

Bốanh Trịnh Văn Cường là ông Trịnh Văn Châu. Trước năm 1972, gia đình sinh sống tại An Túc, Bình Định. Năm 1972, bố mẹ chia tay. Anh Cường sống với bố còn anh Trịnh Văn Hùng và em Trịnh Văn Minh theo mẹ đi nơi khác sinh sống. Sau đó, ông Châu mất đột ngột nên anh Cường không có thông tin để đi tìm họ hàng bên nội, bên ngoại cũng như mẹ và anh em của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *