Tìm người thân

MS14722: Trịnh Tiến Dũng tìm con gái Lan Anh

Họ và tên: Lan Anh

Tên mẹ: Hằng

Năm thất lạc: 1997

Chị Lan Anh lúc nhỏ

Ông Trịnh Tiến Dũng đăng ký tìm con gái Lan Anh, sinh năm 1993 tại Đức. Mẹ là bà Hằng và cậu ruột tên Hưng.

Năm 1989, ông Trịnh Tiến Dũng đi xuất khẩu lao động sang Đức. Năm 1992, ông Dũng chuyển lên Berlin làm việc, buôn bán. Trong thời gian này, ông Dũng chung sống với bà Hằng, là người gốc Hà Nội, sang Đức làm việc. Khi bà Hằng mang thai thì ông bà xảy ra mâu thuẩn nên chia tay. Tháng 4/1993, qua bạn bè, ông Dũng biết được bà Hằng sinh con gái, đặt tên là Lan Anh. Năm 1997, ông Dũng gặp bà Hằng và bà cho biết mình đã chuyển về Lepzig sinh sống. Sau đó, ông Dũng về nước, rồi bặt tin mẹ con bà Hằng đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]