Tìm người thân

MS14874: Trịnh Thị Nhuần tìm bố Trịnh Quang Tiến

Họ và tên: Trịnh Quang Tiến

Năm thất lạc: 1991

Ông Trịnh Quang Tiến

Chị Trịnh Thị Nhuần đăng ký tìm bố Trịnh Quang Tiến, sinh năm 1952, quê Thanh Hóa. Các con là Trịnh Thị Nhuần và Trịnh Thị Nhạn.

Trước năm 1982, ông Trịnh Quang Tiến làm việc tại công ty xây dựng nông nghiệp. Ông Tiến lập gia đình và sinh được 2 con là Trịnh Thị Nhuần và Trịnh Thị Nhạn. Năm 1982, ông Tiến đi xuất khẩu lao động sang Bungari. Năm 1991, ông Tiến gởi thư về gia đình thông qua một người bạn. Trong thư ông Tiến cho biết, sang Bungari ông đã lập gia đình mới với bà Ly Ly, và sinh được hai người con trai, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]