Tìm người thân

MS16121: Trịnh Thị Mỹ Trà tìm gia đình

Họ và tên: Trịnh Thị Mỹ Trà

Năm thất lạc: 1994

Chị Trịnh Thị Mỹ Trà (áo trắng)

Chị Trịnh Thị Mỹ Trà, sinh năm 1994 đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Quách Thị Yên kể lại. Năm 1994, bà Yên nhận nuôi một bé gái sơ sinh. Lúc đó, người mẹ cho biết mình đi nhổ cỏ thuê, có quan hệ với chủ rẫy mía ở Lam Sơn, rồi sinh con gái. Do gia đình khó khăn nên phải mang con gái đi cho làm con nuôi. Sáu tháng sau, người mẹ có quay lại thăm con và cho biết sẽ vào miền Nam sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *