Tìm người thân

MS3794: Vũ Thị Liên tìm dì Trịnh Thị Nhắc

Họ và tên: Trịnh Thị Nhắc

Năm sinh: 1940

Tên cha: Trịnh Văn Bất

Tên mẹ: Nguyễn Thị Ích

Năm thất lạc: 1948

Bà Trịnh Thị Chắt

Bà Trịnh Thị Chắt tức Chắt Bé

Gia đình chị Vũ Thị Liên tha thiết tìm dì là bà Trịnh Thị Nhắc, thường gọi là Nhắc Tư, sinh khoảng năm 1940, tại Hà Nam. Cha mẹ là hai cụ Trịnh Văn Bất và Nguyễn Thị Ích.

Vợ chồng cụ Bất sinh được 4 người con là Chắt Lớn, Chắt Bé, Nhắc Ba và Nhắc Tư. Năm 1940, bố mất. Vài năm sau, bà Chắt Lớn cũng lập gia đình. Năm 1945, mẹ mất trong nạn đói, ba chị em đến sống với cậu ruột thường gọi là cụ Phó Đam. Cuối năm đó, bà Nhắc Ba bị bệnh rồi qua đời.

Hai chị em chăm sóc lẫn nhau. Do bà Nhắc Tư còn nhỏ nên đi ở giúp việc cho một gia đình khác trong làng. Khi đó bà Nhắc Tư nhất định đòi theo chị. Khi đó, bà Nhắc Tư được một người hàng xóm của nhà chủ là cụ Đè Ti thấy thương nên nhận về nuôi. Không lâu sau, bà Chắt theo nhà chủ đi sơ tán. Ba năm sau bà quay trở về tìm em thì được biết bà Nhắc Tư đã được người khác nhận nuôi, nhưng cụ thể là ai thì cụ Đè Ti không cho biết.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *