Tìm người thân

MS10089: Trịnh Thị Bốn tìm dì Phạm Thị Góc

Họ và tên: Phạm Thị Góc

Năm thất lạc: 1945

Bà Gách

Bà Gách

Chị Trịnh Thị Bốn đăng ký tìm dì Phạm Thị Góc, thất lạc khi được cho làm con nuôi năm 1945.

Bà Góc sinh ra trong gia đình có 3 chị em là Gai, Góc và Gách tại Hải Phòng. Năm 1945, khó khăn đói kém, 2 chị em Góc, Gách phải theo mẹ đi xin ăn.

Sau đó, bà Góc được mẹ mang cho cụ Đức Am ở Kiến Thụy làm con nuôi. Một thời gian sau, bà Góc bị ốm nên mẹ nuôi trả về cho gia đình. Khi bà Góc khỏi bệnh, cụ Đức Am đến bắt bà về rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *