Tìm người thân

MS10714: Trịnh Quang Lượng tìm anh Trịnh Quang Hiệu

Họ và tên: Trịnh Quang Hiệu

Tên mẹ: Ngô Thị Tuẫn

Năm thất lạc: 1945

Ông Trịnh Quang Lượng đăng ký tìm anh Trịnh Quang Hiệu, sinh năm 1941. Quê Hải Phòng. Mẹ là cụ Ngô Thị Tuẫn.

Năm 1945, ông Trịnh Quang Hiệu bị lạc khi theo mẹ đi chợ Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Sau đó, gia đình nghe tin có một bà bên Hưng Hà, Thái Bình nhận làm con nuôi. Cụ Tuẫn sang tìm nhưng không gặp. Năm 1958, ông Hiệu quay lại tìm thì không gặp được gia đình do gia đình đã đi sơ tán về Quảng Ninh, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *