Tìm người thân

MS6213: Trịnh Khắc Thương tìm mẹ Đồng Thị Nghì

Họ và tên: Đồng Thị Nghì

Năm sinh: 1954

Quê quán: Hải Dương

Năm thất lạc: 1994

Bà Đồng Thị Nghì

Bà Đồng Thị Nghì

Anh Trịnh Khắc Thương đăng ký tìm mẹ là bà Đồng Thị Nghì, sinh năm 1954, bỏ nhà đi năm 1994, tại Gia Lai.

Bà Nghì quê ở Hải Dương kết hôn với ông Trịnh Khắc Lượng rồi sinh được 7 người con là Thương, Mạnh, Miền, Định, Đoạt, Được, Hòa. Không rõ năm nào, vợ chồng bà Nghì đưa các con chuyển vào Gia Lai lập nghiệp.

Năm 1994, vợ chồng mâu thuẫn, bà Nghì bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *