Tìm người thân

MS8141: Trịnh Công Vĩnh tìm cô Trịnh Thị Sảy

Họ và tên: Trịnh Thị Sảy (Cằn em)

Tên cha: Trịnh Công Bé

Tên mẹ: Lê Thị Cháu

Tên anh-chị-em: Khuê, Cằn Chị

Năm thất lạc: Khoảng 1971

Anh Trịnh Công Vĩnh

Anh Trịnh Công Vĩnh

Gia đình tha thiết mong tin bà Trịnh Thị Sảy, tức Cằn Em, sinh khoảng năm 1961-1963. Quê Quảng Trị.

Hai cụ Trịnh Công Bé và Lê Thị Cháu sinh được 3 người con là Khuê, Cằn Chị và Sảy tức Cằn Em. Năm 1969, cụ Bé và ông Khuê hy sinh vì tham gia hoạt động cách mạng. Không lâu sau, cụ Cháu đi bước nữa nên gửi hai cháu đến sống với anh của cụ Bé là cụ Phấn, thường gọi là Muỗng. Năm 1970, cụ Phấn hy sinh. Một năm sau, cụ Cháu tới đón hai con về gửi cho người em ruột tên Phương nuôi giúp. Sau đó, cụ Phương cũng cho hai cháu đi làm con nuôi. Sau này, gia đình chỉ tìm được bà Cằn Chị, còn bà Sảy thì bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *