Tìm người thân

MS9905: Trần Xuân Tuyên tìm chú Trần Xuân Niêm

Họ và tên: Trần Xuân Niêm

Năm thất lạc: 1979

Ông Trần Xuân Niêm

Ông Trần Xuân Niêm

Anh Trần Xuân Tuyên đăng ký tìm chú Trần Xuân Niêm, sinh năm 1940. Quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Trên ông là các anh chị Nuôi, Toàn, Thạch và Thanh.

Ông Niêm kết hôn với bà Trần Thị Cúc rồi sinh được 3 người con gái là Hương, Phương và Nguyên. Trước đây, vợ chồng ông Niêm là cán bộ ngân hàng ở Hà Tây. Năm 1972, ông Niêm bị bắt giam tại Cam Đường, Lào Cai rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *