Tìm người thân

MS14908: Trần Xuân Quýnh tìm anh chưa đặt tên

Họ và tên: Chưa đặt tên

Tên cha: Trần Đình Trình

Tên mẹ: Trần Thị Tuyết

Năm thất lạc: 1945

Ông Trần Xuân Quýnh

Ông Trần Xuân Quýnh đăng ký tìm anh chưa đặt tên. Thân sinh là hai cụ Trần Đình Trình và Trần Thị Tuyết.

Năm 1945, cụ Trần Đình Trình bị bắt vì tham gia kháng chiến chống Nhật. Cụ Trần Thị Tuyết một mình nuôi con ở Hà Nội. Sau đó, cụ Tuyết mang con trai 3- 4 tháng tuổi cho một gia đình sống tại phố Khâm Thiên làm con nuôi. Sau khi được thả, cụ Trình tìm đến thăm con. Bố mẹ nuôi sợ mất con nên bán nhà, chuyển về Hà Đông, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]