Tìm người thân

MS7697: Trần Xuân Mỹ tìm ba Trần Xuân Phi

Họ và tên: Trần Xuân Phi

Năm thất lạc: 2001

Ông Trần Xuân Phi

Ông Trần Xuân Phi

Em Trần Xuân Mỹ, sinh năm 1988, mong tìm cha tên là Trần Xuân Phi, là con lai mang hai dòng máu Việt-Mỹ.

Ông Phi có cha là người Mỹ da đen, không rõ mẹ ông tên gì. Từ nhỏ, ông đã được mang cho vào chùa Long Phước ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Khoảng năm 1986, ông ra ngoài làm ăn, rồi lấy vợ là bà Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1955. Năm 1988, vợ chồng ông sinh được con gái duy nhất đặt tên là Trần Xuân Mỹ.

 Khi Mỹ được 4 tháng tuổi, ông Phi sang Mỹ định cư và bặt tin. Đến năm 1997, gia đình bất ngờ nhận được thư của ông. Trong thư, ông cho biết mình đã xuất gia đi tu, ông còn làm thủ tục bảo lãnh cho con gái riêng của vợ tên là Lan. Tuy nhiên, đến 2001 thì gia đình không nhận được tin tức gì của ông nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *