Tìm người thân

MS15931: Trần Xuân Mùi tìm em kết nghĩa Nguyễn Ngọc Bích

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bích

Năm thất lạc: 1980

Ông Trần Xuân Mùi

Ông Trần Xuân Mùi đăng ký tìm em kết nghĩa Nguyễn Ngọc Bích, sinh năm 1956, quê Sài Gòn.

Trước năm 1976, ông Trần Xuân Mùi làm thống kê cho đơn vị C2, trung đoàn 1, sư đoàn 600, Quân Khu 7,  đóng quân tại rừng Cát Tiên, Đồng Nai.

Năm 1976, ông Nguyễn Ngọc Bích là bộ đội nhập ngũ từ Sài Gòn chuyển lên. Năm 1978, khi chiến tranh biên giới Tây Nam diễn ra, ông Bích được chuyển ra chiến trường. Năm 1980, ông Mùi chuyển công tác về xí nghiệp cơ khí ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Lúc này, ông Bích ra Nam Định để điều dưỡng thì có tìm đến nhà và cơ quan thăm ông Mùi một lần, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *